... News | Home | Impressum | Contact | Thank you | Listed at | Link to me

  
   
HOME » Micro-Staff » BlankAndSecure 4.25
# About # History # Eula # Screenshots # Faq # Download (55 KB) # EN DE
Update on: May 2th 2017
Suitable for Microsoft : Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Server 2000-2016, XP, Vista, x64/x32/x86
String List BlankAndSecure: Swedish  / Svenska
Translator: Åke Engelbrektson

1: Jag accepterar avtalet
2: Jag accepterar inte avtalet
3: Första starten! Vänligen, acceptera slutanvändaravtalet!!!
4: Skriv över ledigt utrymme med NULL-värde
5: Lägg till filer med 'Dra och släpp' i programfönstret eller på skrivbordets programikon. Klicka sedan "Ta bort". Filerna kommer att skrivas om som NULL-värden, vilket anger saknad eller okänd data, innan dom tas bort.
6: Start
7: Stopp
8: Avbryt // [ESC]
9: Återställ
10: Startar om %d sek. Avbryt med [ESC]
11: Blank And Secure
12: (c) 2009 Nenad Hrg www.SoftwareOK.com
13: Sökväg
14: Klar
15: Säker borttagning
16: Gammal
17: Ny
18: Fel
19: Välj en mapp/fil i listan
20: Förhandsgranskning
21: Fri
22: Datum
23: Tid
24: Aktuell
25: Inkludera undermapp
26: Lägg till filer
27: Lägg till mappar
28: Avsluta
29: Ta bort
30: Ta bort + Avsluta
31: Är du säker?
32: Avbryt
33: Poster
34: Fördröj borttagning %d sek.
35: Skriv över %d gånger
36: Info
37: Fel
38: Varning
39: Kunde inte läsa in mappen
40: Start...
41: Totalt
42: min.
43: sek.
44: Återstår
45: Förfluten
46: av
47: Sökväg
48: Storlek
49: Meddelanden
50: ...vänta på skrivbehörighet
51: Lägg till i kontextmenyn 'Skicka till'
52: Ta bort från kontextmenyn 'Skicka till'
53: Ändra 'Skicka till'
54: Hemsida
55: FAQ
56: Donera
60: Hjälp
61: Återställ:
62: Rensa listan (ta inte bort filerna).
63: Ta bort:
64: Skriv över mappar/filer med NULL-värde och ta bort.
65: Skriv över X gånger:
66: Skriv över data X gånger med NULL-värde.
67: Fördröj borttagning X sek:
68: Under fördröjningstiden kan du stoppa borttagningsprocessen med [ESC].
69: Skriv över ledigt utrymme med NULL-värde:
70: Detta tar bort alla spår efter tidigare, vanlig borttagning från disken.
255: Avsluta
# Multilingual:
Language   Translator Name
1 Deutsch  / German   Nenad Hrg
2 English  / English   Nenad Hrg
3 Russian  / Pусский (Russisch)   Valerij Romanovskij,Postavy
4 Dutch  / Nederlands (Niederländisch)   William Berzoff
5 Român  / Romanian (Rumänisch)   Stefan Arhip
6 Swedish  / Svenska   Åke Engelbrektson
7 French  / Français   Alex64
8 Italian  / Italiano   Darth Kennel
9 Türkçe  / Turkish   Cihan Aydogdu
10 Arabic  / العربية   Abuyzeed
11 Spanisch  / Español   Paco Fran Man
12 Bulgarian  / Български   karadzha from Krumovgrad
13 Greek  / Ελληνικά   geogeo.gr
14 Brasil  / Português   Paulo Guzmán
15 Simplified-Chinese  / 中文(简体)   Lyper Lai
16 Czech  / Český   Michal Vilimek
17 Korean  / 한국어   JaeHyung Lee
18 Traditional-Chinese  / 繁体 中文   Danfong Hsieh


Program Keys: erase, delete, obliterate, secure, blank, clean, absolute, unconditioned, sterile, safe, unharmful, reliable, dependable, dependably, trustworthy

Make data recovery is impossible on Windows overwrites the data with zero!   # About # History # Eula # Screenshots # Faq # Download (55 KB) # EN DE
  
Quick-Link's : BIN to ISO Dearest-KO's program freezes? Ready for eBay lost disk space
Home | Thanks | Contact | Link me | FAQ | English-AV | Impressum | Translate | PayPal | PAD-s
 © 2017 by Nenad Hrg softwareok.desoftwareok.comsoftwareok.eu
0.062
Help! How to add the print directory feature to Windows Explorer? // ColorConsole : color tablets for your CMD.exe !!! // Print function in Q-Dir // Converts BIN CD/DVD images to ISO CD/DVD images. // Dearest-KO's for fast killing processes or programs! // When a program freezes! Then kill them with ProcessKO // Is your LCD screen OK //