... News | Home | Impressum | Contact | Thank you | Listed at | Link to me

  
   
HOME  Page 1  FontViewOK 4.51.1
# About # History # Eula # Screenshots # Faq # Download (85 KB) # DE EN
Update on: August 9th 2017
Suitable for Microsoft : Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Server 2000-2016, XP, Vista, x64/x32/x86
String List fontviewok: Vietnamese  / Tiếng Việt
Translator: KHUU GIA SAN

1: Ti chấp nhận cc thỏa thuận
2: Ti khng chấp nhận cc thỏa thuận
3: Lần đầu tin bắt đầu! Xin vui lng chấp nhận "người dng cuối thỏa thuận giấy php" !!!
4: Văn bản của bạn ABC abc
5: Cc phng chữ như
6: Kỉu phng
7: Văn bản của bạn
8: Cỡ phng
9: L một bản sao
10: Đường
11: Phng-Nr.
12: FontViewOK l g?
13: Phng
14: của
15: Lin hệ
16: C ph
17: Xem trước khi in
18: Từ thư mục
19: Ci đặt phng hệ thống
20: Làm mới
21: Cài đặt
22: Đặt chọn l một hnh ảnh vo clipboard!
23: Xem
24: Thoát
25: Thng tin
26: V hiệu ha I-Net Cng cụ-Bar
27: Xem trước khi in ..
28: Cài đặt máy in...
29: In
30: In danh sách bn trái
31: In danh sách bn phải
32: Màu ǹn
33: Màu phng
34: Tạo ra với
35: Trang
36: của
37: Cài đặt máy in?
38: Vui lòng chờ
40: Đăng k m khng cần ci đặt
41: Mở trong Windows Explorer
42: Mở Windows/phng chữ folderin Windows Explorer
90: Chương trnh tạo ra một tổng quan trực quan nhanh chng trn tất cả ci đặt phng chữ v gip để so snh cc font. Việc triển khai l đơn giản như vậy, một tập tin trợ gip l khng cần thiết.
91: Tnh năng:
92: -Nhanh chng tổng quan v so snh của tất cả cc phng chữ.
93: -In ấn với chức năng xem trước khi in
94: -Thay đổi kch thước phng chữ, phong cch v mu sắc
95: -Liệt k tất cả cc phng chữ từ một thư mục cụ thể
96: -Xem trước phng chữ kp để so snh nhanh chng của phng chữ.
# Multilingual:
Language   Translator Name
1 German  / Deutsch   Nenad Hrg
2 Englisch  / English   Nenad Hrg
3 French  / Canada   Michel Chabot
4 Dutch  / Nederlands (Fred)   Fred de Vries
5 Dutch  / Nederlands (John)   John v.d. Camp
6 Arabic  / العربية   Lculator Zaloom
7 Spanish  / Espaol   Paco Fran Man
8 Serbian  / Cрпски   Оззии
9 Romanian  / Romnă   Dosoftei Traian
10 Swedish  / Svenska   ke Engelbrektson
11 Russian  / Pусский   ROZEBON
12 Polish  / Polski   bobixx b
13 Italian  / Italiano   Alchimista
14 Greek  / Ελληνικά   geogeo.gr
15 Chinese-Simplified  / 中文(简体)   KL
16 Brazil  / Portuguese   tp
17 Portugal  / Portugus   Jorge Cunha
18 Traditional-Chinese  / 中國傳統 (台灣)   Danfong Hsieh
19 Romanian-2  / Romnă   Jaff (Oprea Nicolae)
20 Hungarian  / Magyar   Halasi Mikls
21 Thai  / ภาษาไทย   MichaelShaw
22 Slovak  / Slovenčiny   Ivan Krc
23 Czech  / Česky   tetapik
24 Sinhala  / සිංහල   Sanjaya Harshana
25 Finnish  / Suomi   Juha S. Nieminen
26 Vietnamese  / Tiếng Việt   KHUU GIA SAN
27 Indonesian  / Indonesia   Arif Waznan
28 Turkish  / Trke   Serkan Iskender
29 Persian  / فارسی   Hadi Amani
30 Japanese  / 日本語   Bernard Shaw
31 Hindi  / हिन्दी   The Vip


Program Keys: quick ,visual ,overview ,installed ,font, type, remembered, print, color, comparisons, size, color, deployment simple, funt, schtiftart
 
Listed at:
  Download FontViewOK bei chip.de      

Quick visual overview of all installed windows fonts and use fonts without installing!# About # History # Eula # Screenshots # Faq # Download (85 KB) # DE EN
  
Quick-Link's : Manage the files Fonts overview Lcd ready 4 eBay More time hold your breath
Home | Thanks | Contact | Link me | FAQ | English-AV | Impressum | Translate | PayPal | PAD-s
 © 2017 by Nenad Hrg softwareok.desoftwareok.comsoftwareok.eu
0.061
Stress your LCD // windows7 FAQ // Dead pixel policy // Visual impairments? // Stretch the Screen // Remembered Fonts // Can't restore icon positions (x64)? //