... News | Home | Impressum | Contact | Thank you | Listed at | Link to me

  
   
HOME » Page 1 » Q-Dir 6.67
# About # History # Eula # Screenshots # Faq # Download (526 KB) # DE EN
Update on: August 19th 2017
Suitable for Microsoft : Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Server 2000-2016, XP, Vista, x64/x32/x86
String List Q-Dir: Slovak  / Slovenský
Translator: Sepp Winkler

10000: &Súbor
10001: &Nové okno   (Q-dir)
10002: &Otvoriť Q-Dir rozloženie   (*.qdr)
10003: &Uložiť Q-Dir rozloženie   (*.qdr)
10004: Uložiť Q-Dir rozloženie do ikony na plochu
10005: E&xportovať
10400: &Reštartovať   Alt+F11(Q-Dir)
10401: Nájsť &súbor
10006: &Koniec   Alt+F4
10300: &Premiestniť okno
10200: Tlačiť
10201: Netlačiť farbu pozadia
10202: Netlačiť farbu písma
10203: Netlačiť typ písma (tučné, šikmé, ...)
10210: Pri použití farebných filtrov
10900: Jazyk
10007: Preložiť
10008: Nemčina   Deutsch
10009: Angličtina   English
10010: Francúzština   Français
10011: Taliančina   Italiano
10012: Španielčina   Espanol
10013: Tradičná čínština   Chinesisch
10015: Kórejčina   Koreanisch
10016: Poľština   Polski
10017: Zjednodušená čínština   Chinesisch
10018: Ruština   Russki
10019: Holandština   Dutch
10020: Turečtina   Türkçe
10021: Gréčtina   Griechisch
10022: Argentínska španielčina   Argentinean
10023: Slovak   Slovenský
10024: Czech   Český
10025: Japanese   Japanisch
10026: Danish   Dansk
10027: Brasil   Portugues
10028: Romanian   România
10029: Croatian   Hrvatski
10030: Slovenian   Slovenski
10031: Finnish   Suomi
10032: Arabic   Arabisch
10033: Hungarian   Magyar
10034: Ukrainian   Ukrainski
10035: Estonian   Eesti
20000: &Upraviť
20001: Pre aktuálne zobrazenie
20002: &Vybrať všetko   Ctrl+A
20003: &Otočiť výber   Ctrl+Shift+A
20004: Otvoriť na novej záložke
20005: Výber na novej záložke   Shift+Enter / Shift+Ctrl+T
30000: &Zobraziť
30001: &Stavový riadok
30002: &Celá obrazovka   F11
30003: &Veľké ikony
30004: &Malé ikony
30005: Z&oznam
30006: &Podrobnosti
40000: &Obľúbené
40001: Pridať k Obľúbeným
40002: Spravovať Obľúbené
40003: Priečinok
40004: V novom Q-Dir s [Ctrl]
40005: SHIFT=prepísať//DEL=Odstrániť
50000: E&xtra
51000: Q-Dir zobraziť vždy...
51001: Normálne (prednastavené)
51002: Maximalizovane
51003: V aktuálnej pozícii okna
51004: V poslednej pozícii okna
51005: V &strede obrazovky
51006: V &ľavej polovici obrazovky
51007: V &pravej polovici obrazovky
51008: Klasické zobrazenie
51009: Ploché zobrazenie
51010: Ploché zobrazenie + grafické stĺpce
51011: Potvrdiť pred ukončením
52000: Rozmiestnenie pri spustení
52001: Q-Dir
52002: 3T-Dir
52003: 3B-Dir
52004: 2H-Dir
52005: 2V-Dir
52006: 4H-Dir
52007: 4V-Dir
52008: 3H-Dir
52009: 3V-Dir
52010: 3L-Dir
52011: 3R-Dir
52012: 1-Dir
52013: Použiť posledné rozmiestnenie
53000: Zobrazenie zoznamu
53001: Použiť farebný filter
53002: Uložiť stĺpce
53003: Vybrať celý riadok
53004: Zobraziť mriežku
53005: Ľavý klik myšou na voľnej ploche:
53006: Nerobiť nič
53007: Ísť o úroveň vyššie
53008: Vybrať všetko
53009: Zameranie kolieska
53010: Označiť zdroj pri prechode o úroveň vyššie
53011: Zvuk kliknutia navigácie
53012: Otvoriť len po kliknutí na menovku alebo ikonu.
53013: Neponechať zoskupenie pre novú navigáciu
53014: Zakázať úpravu menovky hore/dole
53015: Zakázať zvýrazňovanie stĺpcov (napr. triediť podľa stĺpcov)
53016: Čiastočne obnoviť, neprepočíravať zobrazenie (pustiť, kopírovať, obnovené)
53017: Hlavička stĺpcov vo všerkých zobrazeniach
53018: Stĺpec typu súboru
53019: Zobraziť prípony
53020: Zobraziť prípony a typ
53021: Zaškrtnutím zvoliť režim
53022: Použiť zaškrtávacie pole pre zvolenie položiek
53025: Obnoviť [F5]
53026: Ponechať voľby
53027: Ponechať pozíciu posuvníka
53028: Ponechať zobrazenie
53029: Zakázať priehľadný výber (v W7/Vista)
53030: Odstrániť / Resetovať nastavenie stĺpcov
53031: Použiť medzerník na prepínanie funkcií (ako IE/Chrome)
53032: Použiť systémový zvuk pre klik
53033: Zakázať automatické triedenie pri premenovaní alebo kopírovaní položiek
54000: Zobraziť strom
54001: Jeden pre všetky
54002: Všetky majú svoj
54003: Nezobrazovať
54004: Použiť farebný filter
54005: Tučné písmo
54006: Bez zvýraznení
54100: Čas automatického rozvinutia pri ťahu myšou
54101: 0,5 s
54102: 1,0 s
54103: 1,5 s
54104: 2,0 s
54105: 3,0 s
54106: 0,2 s
54107: Zakázať expanziu (Trojuholník)
54200: Šírka odrážky
54201: Predvolená systémom
54202: 9 Pixelov
54203: 12 Pixelov
54204: 18 Pixelov
54205: 24 Pixelov
54206: 32 Pixelov
55000: Titulok okna
55001: Nezobrazovať nič
55002: Zobraziť plnú cestu
55003: Zobraziť názov
55004: Zobraziť posledné otvorené Obľúbené
55005: Zobraziť plnú cestu zvoleného súboru (objektu)
56000: Panel adresy
56001: Jeden pre všetky   (1x)
56002: Všetky majú svoj   (4x)
56003: Nezobrazovať   (nič)
560001: Potrebujem oboje
56004: Klasický panel adresy
56005: Moderný panel adresy   (ako Vista)
56006: Zvýraznený ak je aktívny
56007: Zobraziť jednotky na hlavnom panely adresy (1x)
56008: Zobraziť tlačidlo obnoviť
56100: Automatické dokončovanie
56101: Súbory a priečinky
56102: Len priečiny
56103: Internetové adresy (URL)
56104: Naposledy použité URL
56105: História URL
56200: Moderný panel adresy
56201: Zobraziť všetky ikony
56202: Nezobrazovať ikony
56203: Len prvé
57000: Systém
57001: Zobraziť skryté súbory a zložky
57006: Skryť chránené súbory operačného systému (-:odporúčané:-)
57002: Nezobraziť prípony známych typov súborov
57003: Pridať Q-Dir do kontextového menu
57004: Registrovať (*.qdr) pre Q-Dir
57007: Povoliť privilégiá napr. "System Volume Information"
57005: ...&Viac
57008: Q-Dir ako predvolený prehliadač
57009: Len pre
57010: Priečinky
57011: Tento počítač
57012: Miesta v sieti
57013: Moje dokumenty
57014: Kôš
57015: Obľúbené na sieti
57016: Web priečinky
57025: Ako predvolený prehliadač pre všeko
57026: Máte administrátorské oprávnenia?
57027: Otvoriť v novej záložke, v spustenom sedení
57100: Systémové miniatúry XP
57101: 48x48
57102: 64x64
57103: 96x96
57104: 128x128
57105: 160x160
57106: 192x192
57107: 224x224
57108: 256x256
58000: Sieť
58001: Pripojiť sieťovú jednotku
58002: Odpojiť sieťovú jednotku
59000: Farby a &Dizajn
59001: Farby
59002: Farba - Téma
59003: Základná téma Q-Dir
59004: Čierna je moja farba
59005: Mám rád pomaranče
59006: Mám rád duny
59007: Mám rád Supermana
59008: Mám rád Barbie
59009: Mám rád olivy
59010: Mám rád striebro
59011: Som Žltáčik rešetliakový (žltý motýlik)
59012: Červený poplach
59013: Neón
59022: Vypnúť všetky farby
51100: Stavový riadok
51101: Vybrané objekty
51102: Jednoduché a rýchle počítanie objektov   Rýchlo
51103: Veľkosť vybraných objektov
51104: Veľkosť vybraných objektov vrátane podzložiek
51105: Ak nie je zvolená iadna položka
51106: Jednoduché a rýchle spočítanie položiek   Rýchlo
51107: Veľkosť položiek v priečinku
51108: Veľkosť položiek v priečinku vrátane podpriečinkov
51109: Tip: Vyvolajte možnosti stĺpca veľkosti priečinka sklávesou F9
51200: Záložky
51201: Vždy zobraziť
51202: Zobraziť len od 2
51203: Zakázať záložky
51204: Automaticky zvoliť čas prenesenia
51205: Použiť kontextové menu
51206: Zatvoriť záložku   Ctrl+W
51207: Nová záložka   Ctrl+T
51208: Duplikovať záložku   Ctrl+K
51209: Zavrieť ľavým dvojklikom myši
51210: Zavrieť stredným kliknutím myši
51211: Nápoveda
51212: Zakázať
51213: Zobraziť cestu
51214: V prázdnom mieste pqnela záložiek.
51215: Nová záložka:
51216: Ľavé tlačidlo myši dvojklik
51217: Ľavé tlačidlo myši klik
51218: Nová záložka:
51219: Stredné tlačidlo myši na zoznam
51220: Srredné tlačidlo myši na strom
51221: Použiť aktuálny priečinok ako predvolenú záložku / priečinok
51222: Skupina záložiek
51223: Presunúť do novej skupiny záložiek
51224: Kopírovať do novej skupiny záložiek
51225: Použiť skupiny záložiek
51300: Operácie so súbormi
51301: Spustiť všetky operácie:
51302: Predvolené systémom
51303: v novom procese
51304: v novej instancii
51305: Dávkový zoznam
51324: Kopírovať/Vystrihnúť/Vložiť ...
51325: Hlavné menu
51326: Ľavá myš: potvrdiť presunutie súboru
51400: Obnoviť
51401: Nastavenie všetkých stĺpcov (zobrazenie zoznam)
51402: História
51403: Filtre súborov s automarickým dokončením
50001: ...&Viac možností
60000: Informácie
60001: &o Q-Dir ...
60002: &Licencia..
60003: &Pomocník
60004: Viac freeware od Nenad Hrg
60005: Kontaktujte ma
60006: Oznámiť chybu
60007: Návrhy na zlepšenie
60008: &Dar - Podporte moju prácu ;).
60009: Odporučte Q-Dir
60010: Pošlite Q-Dir E-mailom
60011: Q-Dir FAQ
70000: &Nástroje
70001: &Hľadať súbor (Klasik)
70002: &Odstrániť
90000: X
90001: Pridať vyhľadávací stroj
90002: Hľadať   F3
90003: Hľadať vo vybraných   Alt+F3
90004: Pridať
90005: Príkazy
100000: Akcia
91001: Lupa\lAlt+L
91002: Obnoviť
91003: &Koniec
93000: Menu stromu
93001: Automaticky aktualizovať
93002: Automaticky preskúmať 4 podzložky [+][ ]
93100: Čas automatického rozvinutia pri ťahu myšou
93101: 0,5 s
93102: 1,0 s
93103: 1,5 s
93104: 2,0 s
93105: 3,0 s
93106: 0,2 s
93003: Zobraziť strom
93004: Len zložky (rýchle)
93005: Všetky prechádzateľné (pomalé)
93006: Neskôr viac
93007: Vybrať celý riadok
93008: Rozbaliť pri vybraní myšou
93009: Jednoducho - rozbaliť
93010: Vypnúť čiary
93011: Zvoliť priečinok zo zoznamu
93012: Zvoliť priečinok zo zoznamu a rozbaliť
93013: Nepoužívať štruktúru priečinkov ako W7/Vista
93014: Čiary (Tlačidlá) na koreňovom priečinku
93015: Rozbaliť systémové obľúbené pri spustení programu (W7/8)
94000: Informácie o veľkosti údajov
94001: Použiť systémové informácie o veľkosti
94002: Zobraziť vlastné Q-Dir informácie o veľkosti
94003: Zobraziť veľkosť zložky
94004: Zobraziť veľkosť v bajtoch (B)
94005: Zobraziť veľkosť v KB
94006: Zobraziť veľkosť v MB
94007: Automaticky zvoliť MB/KB/B
94018: Zobraziť informácie o veľkosti v GB
94008: S oddelením tisícov
94009: Bez desatinného miesta
94010: Jedno desatinné miesto
94011: Dve desatinné miesta
94012: Tri desatinné miesta
94013: Automaticky zvoliť desatinné miesta
94014: Zobraziť percentá
94015: Zobraziť počet zložiek/súborov
94016: Ak nie je nič zvolené ignorovať veľkosť priečinkov
94017: Ignorovať veľkosť priečinkov pri triedení
95001: Náhľad pri výbere
95002: Náhľad počas presúvania
0001: "%s" už existuje. \n Prepísať existujúci súbor?
0002: Zložka "%s" už existuje.\nPrepísať priečinok a existujúci súbor?
0003: Chyba zápisu
0004: Chyba čítania
0005: Prosím zvoľte zložku pre uloženie Skratiek!
0006: Zadajte názov
0007: Požadované je jednoduché potvrdenie licencie!
0008: S aktuálnym zobrazením a veľkosťou okna
0009: Neúspešné vyvolanie príkazu
0010: V novom Q-Dir s [Ctrl]
0011: Čo je:
0012: Chyba v Q-Dir
0013: Návrh vylepšenia Q-Dir
0014: Juhuuuu našiel som
0015: Nepotrebujem prehľadanie netu
0016: Kopírovať položky do ...
0017: Presunúť položky do ...
0018: Som pripravený
0019: Vynulovať históriu
0020: Pre aktívne Q-View
0021: Chyba
0022: Hore [BACKSPACE]\n Viac na pravý klik :)
0023: Nová zložka [Ctrl+N]
0024: Strom
0025: Späť [ALT+LEFT]\n Viac na pravý klik :)
0026: Dopredu [ALT+RIGHT]\n Viac na pravý klik :)
0027: Zobraziť [SHIFT+F6] ďalší typ zobrazenia (Podrobnosti,...)
0028: Odstrániť [DEL]
0029: Vystrihnúť [Ctrl+X]
0030: Kopírovať [Ctrl+C]
0031: Vložiť [Ctrl+V]
0032: Filter alebo zvýraznenie [Ctrl+M]
0033: Rýchle menu zložiek [Ctrl+Q]\n pravý klik = otvoriť zložku v
0034: SPUSTIŤ
0035: Licencia
0036: Pomocník
0037: Zástupca na ploche
0038: Obľúbené
0039: Prenosný
0040: Filter [F5] alebo [ENTER] pre obnovenie
0041: Správa Rýchlych liniek
0042: Pridať Rýchlu linku
0043: Výber zložky / Zmena
0044: Rýchla linka
0045: v strede
0046: vľavo
0047: vpravo
0048: Dobrý deň,

našla sa Q-Dir .

.....................................

web stránka: http://SoftwareOK.com
prevziať: http://SoftwareOK.com?Prevziať=Q-Dir
0049: Pomocník Q-Dir
0050: Nemáte práva administrátora\n Q-Dir nemusí byť nainštalovaný, jednoducho premenujte Q-Dir_Install.exe na Q-Dir.exe.\n \n Alebo spustite prenosnú inštaláciu!
0051: Upozornenie
0052: &Len pre mňa
0053: Presunutie údajov cez ťahaj a pusti \n premenovanie s [F2]
0054: Ignorovať zložky a prechádzateľné
0055: Negatívne
0056: Filtrom
0057: Nepotrebujem - Zobraziť všetko   [Ctrl+M] / [ESC]
0058: Možnosti
0059: viac systémových možností
0060: Ako MS Explorer
0061: Poteším sa komentárom, návrhom a nápadom.
0062: Pre výber/filtrovanie použite filter: (*.bmp,*dll)
0063: Pre mobilné (Pocket PC) zložky: použite kopírovať, vystrihnúť a triediť len v kontextovom menu n!\n kým chyba nie je odstránená!
0064: Vyberte prosím zložku pre ukladanie Obľúbených
0065: S aktuálnym zobrazením a veľkosťou okna
0066: Chyba čítania v súbore
0067: Chyba zápisu v súbore
0068: Filter (Možnosti/Náhľad filtra):
0069: Chyba zápisu do registrov. Administrátorské povolenie?
0070: Typ súborov (*.qdr) nie je registrovaný!\nRegistrovať teraz?
0071: Zobraziť túto správu vždy
0072: Dnes už nezobrazovať túto správu
0073: Nezobrazovať túto správu znovu
0074: Občas zobraziť túto správu
0075: nemá to žiadny zmysel ;( ! Chyba:
0076: Všetko
0077: ... som opäť pripravený
0078: Ste si istý?
0079: *Nový filter
0080: Zo schránky?
0081: Náhľad
0082: Preškrtnuté
0083: Podčiarknuté
0084: Tučné
0085: Kurzíva
0086: Farba
0087: Filter
0088: Predvolené
0089: Súhrn
0090: Odporučiť
0091: Panel adresy
0092: Navigácia Dopredu && Dozadu
0093: so stromom
0094: Rozbaľovací výber
0095: Uložiť vybrané Objekty
0096: Uložiť typ zobrazenia (Podrobnosti, Miniatúry,...)
0097: Nastavenie stĺpcov a zobrazenia
0098: Preniesť nastavenie stĺpcov
0099: Náhľad / Filter zložiek (len pre prípony zip;cab...)
0100: vybrané objekty
0101: Súbory
0102: Zložky
0103: Jednotky
0104: Zvyšok
0105: Všeobecné
0106: Farby
0107: Stĺpce
0108: Voľné
0109: z
0110: Presunúť
0111: Spustiť Q-DIR
0112: Zobraziť informácie o programe
0113: Pre všetkých používateľov tohto počítača
0114: Plocha
0115: Skupina programov
0116: Menu Štart
0117: Panel Rýchle spustenie
0118: Zmeniť
0119: Zrušiť
0120: Inštalovať
0121: Inštalovať do
0122: Cieľová zložka
0123: Zástupcovia
0124: Skupina programov
0125: Po inštalácii
0126: Prenosná inštalácia
0127: *** Upozornenie! Vo Vista a XP SP2 neinštalovať priamo zo Zip archívu! ***
0128: Zmazať Q-Dir kľúče v registroch
0129: Jeden riadok pre jeden vyhľadávač ;)\nInformácia=Vlastník '%s' je pre vyhľadávací reťazec
0130: Upozornenie! Q-Dir beží ako prenosná aplikácia.
0131: Tento vstup musí byť zadaný v registrácii!
0132: (-1) =ďalší filter môže zmeniť túto hodnotu\n#BG=(farba pozadia) / #BG-A =(Aktívne zobrazenie/farba pozadia) / #=(Skryté) / #Dir=(Zložka) / #RO=(Len na čítanie)
0133: Lupa [ALT+L]
0134: Chyba spojenia
0135: Vynulovať filter - Zobraziť všetko
0136: Spravovať toto zobrazenie
0137: Vypnúť
0138: Pomocník
0139: Náhľad
0140: Obnoviť
0141: Do oblasti oznámení
0142: Prepnúť: Jeden pre všetky (1x) / Všetky majú svoj (4x) / nepotrebujem
0143: Nasmerovať na ďalšiu vybranú položku
0144: Nasmerovať na predchádzajúcu vybranú položku
0145: Q-Dir (Predvolené rozloženie okien)
0146: 3-Dir (Len jedno hore)
0147: 3-Dir (Len jedno dole)
0148: 2-Dir (Rozdeliť vertikálne)
0149: 2-Dir (Rozdeliť horizontálne)
0150: 4-Dir (Rozdeliť vertikálne)
0151: 4-Dir (Rozdeliť horizontálne)
0152: 3-Dir (Rozdeliť vertikálne)
0153: 3-Dir (Rozdeliť horizontálne)
0154: 3-Dir (jedno vľavo)
0155: 3-Dir (jedno vpravo)
0156: 1-Dir
0157: Pravý klik = vynulovanie
0158: Automatický žolík   'txt' = '*txt*'
0159: Objekt vybraný
0160: Objekty vybrané
0161: Objekt
0162: Objekty
0163: Presunúť vybrané do
0164: Kopírovať vybrané do
0165: Internetové informácie/Hľadať
0166: Aktivovať Rýchle zobrazenie
0167: Licencia-Zmluva
0168: Súhlasím so zmluvou
0169: Nesúhlasím so zmluvou
0170: Zrušiť
171: Načítať zo súboru
172: Načítať/Obnoviť reťazce
173: Použiť aktuálne reťazce pre Q-Dir
175: Zobraziť aktuálne reťazce jazyka
176: Automaticky aktualizovať reťazce v Q-Dir
0181: Exportovať
0182: Importovať
0183: Vývojový dialóg beží, Q-Dir je v stave čakania.\nAk tomu chcete zabrániť, stisnite Zrušiť.
0184: Vlastník pre nasledujúcu verziu Q-Dir
0185: Číslo
0186: Reťazec
0187: Uložiť
0188: sek.
0189: Prosím od Windows-XP/2000 použiteverziu Unicode, je to viac stabilné.
0190: Má efekt len na ďalšiu navigáciu
0191: Informácia
0192: Varovanie
0193: Šírka
0194: Predvolená systémom
0195: Maximum
0196: Optimalizovať
0197: Potrebujem I-Net vyhľadávanie
0198: Vyžaduje sa reštartovanie programu
0200: Filter
0201: Filter súborov
0202: Kopírovať cestu
02021: Odoslať email
02022: E-Mail
0203: Úloha je úspešne ukončená
0204: Príkazový riadok
0205: Spustiť...
0206: Vypnúť...
0207: Automatické dokončovanie
0208: Filter automatického dokončovania
0209: Filter obľúbených
0210: Programy
0211: Tu môžete pridať zástupcov zložiek alebo cesty programov pre otvorenie alebo spustenie. Je možné použitie relatívnej cesty. Je to užitočné pre prenosné použitie Q-Dir. Nastavenie bude uložené v Q-Dir.ini.\n[Názov]=[Cesta]=[Parameter]\npr.=xxx=/XXX/xxx.exe=parameter || alebo=xxx=../../xxx/xxx.exe=parameter\nalebo =USB/Program=%disk%/program/ccc.exe=parameter\nNový parameter=%sel_files% , %curdir% , %curdir1% ... %curdir4%
0213: Admin
0214: Inštalujem ako administrátor
0215: Automatické spustenie pre všetkých užívateľov
0216: Automatické spustenie
0217: Konfiguračný súbor (INI) nebude prepísaný!
0218: Pre všetkých užívateľov
0220: Rýchle linky
0230: Priradenie
0231: Tu môžete pridať internú asociáciu súborov pri spustení súborov. Je to dobré riešenie pri prenosnej verzii.\n[ext]=[Cesta]=[parameter]\nNapríklad:\n*.txt;*.ini;*.bat;*.doc;=%drive%/program/xxx.exe=%sel_file%\n%drive%=Q-Dir drive // relatívna cesta je tiež možná.
0240: Tlačiť
0241: Strana
0242: Strana(y)
0243: Na šírku
0244: Nastavenie strany
0245: Nastavenie tlačiarne
0246: Názov
0247: Roztiahnuť na šírku strany
0248: Roztiahnuť na výšku strany
0249: Zväčšiť náhľad
0250: Veľkosť oblasti
0251: Nie je definovaná tlačiareň
0261: Spustiť prenesenie v novom procese
0262: Spustiť prenesenie v novom sedení
0264: Pre túto úlohu 32-bitová veria (x32/x64) nemôže byť registrovaná na x64 operačnom systéme.
0265: Prosím použite x64 verziu pre x64 operačný systém!
0270: Názov
0271: Priečinok
0272: Nastavenie zobrazenia (Rozdelenie,...)
0273: S aktuálnym zobrazením a veľkosťou okna
0274: Umiestnenie hlavného okna
0280: Užívateľský prenos
0281: Zobraziť nastavenia
0282: História
0283: Výber
0284: Ponechať
0285: Presunúť
0286: Kopírovať
0287: Zavrieť všetko
0288: Zavrieť všetko ostatné
0300: Vymazať
0301: Odstrániť
0302: Pauza pred odstránením %s sek.
0303: Prepísať %s krát
0304: Vyplniť prázdne miesto nulami
0305: Bezpečne odstrániť (Vymazať).
0310: Reset:\nVyčistiť obsah zoznamu (neodstráni súbory(\n\nOdstrániť:\nPrepíše priečinok a súbory s nulami a odstráni.\n\nPrepísať X krát:\nPrepíše dáta X krát s nulami.\n\nPauza pred odstránením X sekund:\nZa tento čas môžete zrušiť odstránenie proces vymazania s klávesou (ESC)\n\nZaplniť prázdny priestor s nulami:\nToto odstráni štandardné stopy po odstránení z pevného disku.
0311: Pridajte súbory pomocou presunutia na tento program alebo ikonu programu na ploche. Potom stisnite "vymazať". Súbor(y) budú prepísané nulami pred odstránením, takže obsah bude neobnoviteľný.
0400: Rozložiť
0401: 0 úrovní
0402: 1 úroveň
0403: 3 úrovne
0404: %s úrovní
0405: Všetky úrovne
0406: Prispôsobiť stĺpce
0407: Ignorovať oddeľovač
0408: Zobraziť všetky stĺpce
0409: Prosím presuňte stĺpce pomcou chyť a pusť
0410: Načítať
0411: Uložiť
0500: Prosím zvoľte jednotku / priečinok na prehľadanie!
0501: Po prehľadaní, môžete prehľadať jednotlivé podpriečinky, jednoducho pomocou pravého tlačidla myši
0502: Stisnite a podržte [Ctrl] alebo [Shift], ak chcete prehliadať priečinok / jednotku v novom okne.
0503: Veľa zábavy pri hľadaní strateného miesta na disku ;)
0504: Ak si neželáte viac vidieť túto informáciu kliknite na hlavnom menu "Súbory" > "q-dir"
1000: Hľadať
1001: Nastavenia
1002: Priečinok
1003: Zahrnúť súbory
1004: Vylúčiť súboy
1005: zaradiť súbory // napr: *.db,*.bak,*.tmp
1006: vylučiť súbory // napr: thumbs.db,*. bak
1007: Zoskupovať pomocou
1008: Použiť filter
1009: Zakázať filter
1010: Automatické zoradenie + Hlavičky
1011: Automatické zoradenie
1012: Automatické zoradenie po načítaní dát
1013: Priehľadný výber
1014: Nastavenie stĺpcov
1015: Zoskupovanie
1016: Prehliadať
1017: Skenovať
1018: Čas hľadania
1019: Nájdených
1020: Zvoliť všetky súbory
1021: Vylúčiť pevné a premenlivé odkazy
2000: Názov
2001: Veľkosť
2002: %
2003: Súbory (#)
2004: Priečinky (#)
2005: Číslo
2006: Cesta
2007: Prípona súboru
2008: Spôsob hľadania
2009: Priečinok
2010: Dĺžka názvu
2011: Dátum upravenia
2012: Dátum vytvorenia
2013: Dátum prístupu
2014: Veľkosť na disku
3000: Tree-List
3001: Tree-List+
3002: Konzola
3003: Filter
200000: &Okno
200001: &Za sebou
200002: &Vedľa seba
200003: Vedľa seba ve&rtikálne
1000000: Vitajte
1000001: http://www.softwareok.com/
1000002: Sepp Winkler, lokotus738
1000003: Slovenský
1000004: Prekladateľ
# Multilingual:
Language   Translator Name
1 German  / Deutsch   Nenad Hrg
2 English  / Englisch   Nenad Hrg
3 Polish  / Polski  
4 Traditional-Chinese  / 中國傳統 (台灣)   Danfong Hsieh
5 Italian  / Italiano   Alex Faresin / Sergio Fachin
6 French  / Française   Colok
7 Simplified-Chinese  / 中文(简体)   龙程 dufei22
8 Russian  / Pусский   Игорь Недобой
9 Korean  / 한국의   Kang Min Choul
10 Nederlands  / Dutch   Ton Huisman
11 Turkish  / Türkçe   Kaya Zeren
12 Greek  / Ελληνικά   Γιώργος Γεωργίου
13 Argentinean  / Spanish   Mario Guillermo Macri
14 Slovak  / Slovenský   Sepp Winkler
15 Czech  / Ceský   Dalibor Mašek
16 Japanese  / 日本   dim
17 Danish  / Dansk   P. Allan
18 Brazil  / Portuguese   por Pix
19 Romanian  / Română   Eugen Dobrea
20 Croatian  / Hrvatski   Dragomir Brcan
21 Slovenian  / Slovenski   Vinko Kastelic
22 Finnish  / Suomi   Pentti Virmavaara
23 Arabic  / العربية   Mohamed Bassuny Mohamed
24 Hungarian  / Magyar   szoftverforditasok.hu
25 Ukrainian  / Українська   Hamulyak Mikola
26 Estonian  / Eesti   Vahur Kull


Program Keys: Directories, file, organize, manage, manager, images, move, copy, delete, organize, system, disk, directory structure, documents, disk, tree, file, folder structure, structure, scan, documents, explorer
 
Listed at:
online-tech-tips.com // www.portablefreeware.com // proreviewer.com // freewaregenius.com(*****) // snapfiles.com // punto-informatico.it (IT) // gratuiciel.sylvainm.com // clubic.com (FR) // softpedia.com // dinside.no (NO) // majorgeeks.com // ghacks.net // freeware-guide.com
title="q-dir Software Awards

A good file manager with an amazing Quadro-View technique for Windows.# About # History # Eula # Screenshots # Faq # Download (526 KB) # DE EN # Images+ # Info+
  
Quick-Link's : The PC is slow Quickly kill Manage the files Fonts overview Lcd ready 4 eBay
Home | Thanks | Contact | Link me | FAQ | English-AV | Impressum | Translate | PayPal | PAD-s
 © 2017 by Nenad Hrg softwareok.desoftwareok.comsoftwareok.eu
0.156
Take OneLuope and stretch the screen. // The PC is slow! Is it the CPU? // Default bold font // Folder size // Quickly kill ;) // You manage the files and folders with Q-Dir? Why not? // Fonts quick overview //