... News | Home | Impressum | Contact | Thank you | Listed at | Link to me

  
   
HOME » Page 1 » Q-Dir 6.66
# About # History # Eula # Screenshots # Faq # Download (526 KB) # DE EN
Update on: July 29th 2017
Suitable for Microsoft : Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Server 2000-2016, XP, Vista, x64/x32/x86
String List q-dir: Danish  / Dansk
Translator: P. Allan

10000: &Fil
10001: &Dupliker vindue   (Q-Dir)
10002: &Åbn Q-Dir-view   (*.qdr)
10003: &Gem view   (*.qdr)
10004: Gem view på skr&ivebord
10005: E&ksporter
10400: &Genstart   Alt+F11(Q-Dir)
10401: Find &fil
10006: &Afslut   Alt+F4
10300: Placer vindue
10200: Udskriv
10201: Ingen baggrundsfarve
10202: Ingen tekstfarve
10203: Ingen skrifttype (fed, kursiv, ...)
10210: Ved farvefiltre
10900: Sprog
10007: Oversæt   v. 6.12   
10008: German   Tysk
10009: English   Engelsk
10010: French   Fransk
10011: Italian   Italiensk
10012: Spanish   Spansk
10013: Traditional Chinese   Kinesisk
10015: Korean   Koreansk
10016: Polish   Polsk
10017: Simplified Chinese   Kinesisk
10018: Russian   Russisk
10019: Dutch   Hollandsk
10020: Turkish   Tyrkisk
10021: Greek   Græsk
10022: Castilian   Spansk
10023: Slovak   Slovakisk
10024: Czech   Tjekkisk
10025: Japanese   Japansk
10026: Danish   Dansk
10027: Brazilian Portuguese   Brasiliansk
10028: Romanian   Rumænsk
10029: Croatian   Kroatisk
10030: Slovenian   Slovensk
10031: Finnish   Finsk
10032: Arabic   Arabisk
10033: Hungarian   Ungarnsk
10034: Ukrainian   Ukrainsk
10035: Estonian   Estisk
20000: R&ediger
20001: For aktivt vindue
20002: Vælg a&lle   Ctrl+A
20003: &Omvend valg   Ctrl+Shift+A
20004: Åbn på ny fane   Ctrl+T
20005: Valgte på ny fane   Shift+Enter eller Shift+Ctrl+T
30000: &Vis
30001: &Statuslinje
30002: &Fuld skærm   F11
30003: &Store ikoner
30004: &Små ikoner
30005: &Liste
30006: &Detaljer
40000: F&avoritter
40001: Føj til favoritter...
40002: Arranger favoritter...
40003: Mappe til favoritter
40004: I ny Q-Dir med [Ctrl]
40005: [Shift]=overskriv//DEL=Slet
50000: E&kstra
51000: Q-Dir vises ...
51001: Normalt (standard)
51002: Maksimeret
51003: Nuværende vinduesplacering
51004: Seneste vinduesplacering
51005: Skærm¢reret
51006: &Ved venstre skærmkant
51007: Ved høj&re skærmkant
51008: Klassisk
51009: Fladt
51010: Fladt + statuslinje
51011: Bekræft afslut
52000: Kør som
52001: Q-Dir
52002: 3 oppe-Dir
52003: 3 nede-Dir
52004: 2 lodrette-Dir
52005: 2 vandrette-Dir
52006: 4 lodrette-Dir
52007: 4 vandrette-Dir
52008: 3 lodrette-Dir
52009: 3 vandrette-Dir
52010: 3 venstre-Dir
52011: 3 højre-Dir
52012: 1-Dir
52013: Brug seneste
53000: Liste
53001: Brug farvefilter
53002: Gem kolonner
53003: Vælg hele rækker
53004: Vis gitter
53005: Museklik i tomt område:
53006: Gør intet
53007: Et niveau op
53008: Vælg alle
53009: Fokus med musehjul
53010: Marker kilde ved niveauskift
53011: Kliklyd
53012: Åbn ved klik på navn eller ikon.
53013: Grupper ikke til ny navigering
53014: Deaktiver op/ned-redigering
53015: Deaktiver kolonnemarkering
53016: Opdater uden genoptælling
53017: Kolonneoverskrifter i alle vinduer
53018: Filtypekolonne:
53019: Vis filtypenavne
53020: Vis filtyper og -navne
53021: Vælgemåde
53022: Afkryds for at vælge
53025: Ved opdater [F5]
53026: Bevar valg
53027: Bevar position
53028: Bevar fokus
53029: Umuliggør gennemsigtig udvælgelse (Vista/W7)
53030: Ryd / Gendan kolonneindstillinger
53031: Brug mellemrum til scroll (som IE/Chrome)
53032: Brug systemlyd for klik
53033: Undlad autosortering ved omdøb eller kopiering
54000: Trævisning
54001: Et træ
54002: Træ til alle
54003: Ingen træer
54004: Brug farvefilter
54005: Simpel fed
54006: Ingen farver
54100: Autoudvid-forsinkelse
54101: 0,5 sek.
54102: 1,0 sek.
54103: 1,5 sek.
54104: 2,0 sek.
54105: 3,0 sek.
54106: 0,2 sek.
54107: Deaktiver udvid-pile
54200: Indrykningsbredde
54201: Systemstandard
54202: 9 pixels
54203: 12 pixels
54204: 18 pixels
54205: 24 pixels
54206: 32 pixels
55000: Titellinje
55001: Vis intet
55002: Vis fulde sti
55003: Vis navn
55004: Vis seneste favoritter
55005: Vis hele stien til den valgte fil (objekt)
56000: Adresselinje
56001: Kun en   (1x)
56002: En til hver   (4x)
56003: Unødvendig   (ingen)
56004: Klassisk adresselinje
56005: Moderne adresselinje   (som Vista)
56006: Aktiv markeret
56007: Vis drev på adresselinjen (1x)
56100: Autoudførelse
56101: Filer og mapper
56102: Kun mapper
56103: Internetadresser (URL'er)
56104: Senest anvendte URL'er
56105: URL-historik
56200: Moderne adresselinje
56201: Vis alle ikoner
56202: Ingen ikoner
56203: Kun første
57000: System
57001: Vis skjulte filer og mapper
57006: Skjul beskyttede operativsystemfiler (anbefales)
57002: Skjul filtypenavne for kendte filtyper
57003: Føj Q-Dir til højrekliksmenuen
57004: Registrer (*.qdr) til Q-Dir
57007: Aktiver rettigheder. F.eks. "System Volume Information"
57005: &Mere...
57008: Q-Dir som standard
57009: Kun til
57010: Mappe
57011: Denne computer
57012: Netværk
57013: Dokumenter
57014: Papirkurv
57015: Netværk
57016: Webmapper
57025: Standard til det hele
57026: Har du administratorrettigheder?
57027: Åbn i en ny fane i den kørende udgave
57100: Systemminiaturer - XP
57101: 48x48
57102: 64x64
57103: 96x96
57104: 128x128
57105: 160x160
57106: 192x192
57107: 224x224
57108: 256x256
58000: Netværk
58001: Opret netværksdrev
58002: Afbryd netværksdrev
59000: Farver og udseende
59001: Farver
59002: Farver - tema:
59003: Q-Dir standardtema
59004: Sort er sagen
59005: Jeg kan lide orange
59006: Jeg kan lide sand
59007: Jeg kan lide Superman
59008: Jeg kan lide Barbie
59009: Jeg kan lide oliven
59010: Jeg kan lide sølv
59011: Citronsommerfugl
59012: Rød alarm
59013: Neon
59022: Stop alle farvevitser
51100: Statuslinje
51101: Valgte objekter
51102: Simpel og hurtig objekttælling   Hurtig
51103: Størrelse af valgte objekter
51104: Størrelse af valgte objekter inklusive undermapper
51105: Hvis intet er valgt
51106: Simpel og hurtig objekttælling   Hurtig
51107: Størrelse af valgte objekter i mappen
51108: Størrelse af valgte objekter i mappen inklusive undermapper
51109: Tip: Indstilling af mappestørrelseskolonnen med F9
51200: Faner
51201: Vis altid
51202: Vis kun 2
51203: Deaktiver faner
51204: Auto-trækforsinkelse
51205: Brug højrekliksmenu
51206: Luk fane   Ctrl+W
51207: Ny fane   Ctrl+T
51208: Dupliker fane
51209: Luk ved dobbeltklik med venstre museknap
51210: Luk ved klik med midterste museknap
51211: Værktøjstips
51212: Slået fra
51213: Vis stien
51214: I fri plads på fanebladslinjen:
51215: Nyt faneblad ved:
51216: Dobbeltklik med venstre museknap
51217: Klik med venstre museknap
51218: Nyt faneblad ved:
51219: Klik med midterste museknap i listevisning
51220: Klik med midterste museknap i trævisning
51221: Brug aktuel mappe som standard tab / mappe
51222: Tabgruppe
51223: Flyt til ny gruppe
51224: Kopier til ny gruppe
51225: Anvend tabgrupper
51300: Filoperationer
51301: Start alle:
51302: Systemstandard
51303: I ny proces
51304: I kopi
51305: Batchliste
51324: Kopier/Klip/Indsæt ...
51400: Nulstil
51401: Alle kolonner (listevisning)
51402: Historie
51403: Filfiltre med autoudførelse
50001: &Flere indstillinger ...
60000: Info
60001: &Om Q-Dir ...
60002: &Licens ...
60003: &Hjælp
60004: Mere freeware fra Nenad Hrg
60005: Kontakt
60006: Fejlrapport
60007: Forslag til forbedringer
60008: &Doner - Hjælp til mit arbejde ;-).
60009: Anbefal Q-Dir
60010: Send Q-Dir med e-mail
60011: Q-Dir FAQ
70000: Værk&tøjer
70001: &Find fil (klassisk)
70002: Sl&et
90000: X
90001: Tilføj søgemaskiner
90002: Find   F3
90003: Find i valgte   Alt+F3
90004: Tilføj
90005: Kommandoer
100000: Handling
91001: Forstørrelsesglas   Alt+L
91002: Gendan
91003: &Afbryd
93000: Træpopup
93001: Autoopdater
93002: Autoscan for undermapper [+][ ]
93100: Autoudvid-forsinkelse
93101: 0,5 sek.
93102: 1,0 sek.
93103: 1,5 sek.
93104: 2,0 sek.
93105: 3,0 sek.
93106: 0,2 sek.
93003: Træet viser:
93004: Kun mapper
93005: Alt, der kan gennemses
93006: Mere senere
93007: Vælg hel række
93008: Udvid ved museklik
93009: Enkeludvidelse
93010: Linjer inaktive
93011: Vælg mappe på liste
93012: Vælg mappe fra listen og fold ud
93013: Anvend ikke W7/Vista mappestruktur
93014: Rækker (knapper) i roden
93015: Udfold systemfavoritter ved programstart (W7/8)
94000: Datastørrelseinformation
94001: Brug systemstandard
94002: Brug Q-Dir's interne information
94003: Vis mappestørrelse
94004: Vis størrelse i bytes
94005: Vis størrelse i KB
94006: Vis størrelse i MB
94007: Autovalgt MB/KB/Bytes
94018: Vis størrelse i GB
94008: Med ciffergruppeseparator
94009: Uden decimaler
94010: En decimal
94011: To decimaler
94012: To decimaler
94013: Autodecimaler
94014: Vis procent
94015: Vis mappe-/filantal
94016: Uden fokus ingen mappestørrelse
94017: Ignorer mappestørrelse til sortering
95001: Gennemsyn af valgt
95002: Gennemsyn ved træk og slip
0001: Filen "%s" eksisterer allerede. \n Overskriv?
0002: Biblioteket "%s" eksisterer allerede
Overskriv bibliotek og fil?
0003: Fejl ved skrivning til fil
0004: Fejl ved læsning af fil
0005: Vælg en mappe til Quicklinks!
0006: Indtast navn
0007: Licensen skal bekræftes en enkelt gang!
0008: Med aktuelt view og vinduesstørrelse
0009: Fejl ved kommandokald
0010: I ny Q-Dir med [Ctrl]
0011: Hvad er:
0012: Fejl i Q-Dir
0013: Forbedringsforslag til Q-Dir
0014: Jeg fandt
0015: Behøver ikke internetsøgning
0016: Kopier emner til ...
0017: Flyt emner til ...
0018: Jeg er klar
0019: Nulstil historie
0020: For aktivt Q-View
0021: Fejl
0022: Op [Backspace]\n Test højreklik :-)
0023: Ny mappe [Ctrl+N]
0024: Træ
0025: Tilbage [Alt+VENSTRE]\n Test højreklik :-)
0026: Frem [Alt+HØJRE]\n Test højreklik :-)
0027: Vis [Shift+F6] næste viewmåde (Detaljer,...)
0028: Slet [Delete]
0029: Klip [Ctrl+X]
0030: Kopier [Ctrl+C]
0031: Indsæt [Ctrl+V]
0032: Filtrer eller marker [Ctrl+M]
0033: Quickmappe-menu [Ctrl+Q]\n Højreklik=åbn mappe i
0034: Kør (beta)
0035: Licens
0036: Hjælp
0037: Skrivebordsgenvej
0038: Favoritter
0039: Transportabel
0040: Filtrer [F5] eller [Enter] for opdater
0041: Quicklinks-styring
0042: Tilføj Quicklink
0043: Mappevalg / Ændre
0044: Quicklink
0045: midte
0046: venstre
0047: højre
0048: Hallo,

jeg fandt q-dir .

.....................................

website: http://SoftwareOK.com
download: http://SoftwareOK.com?Download=q-dir
0049: Q-Dir-hjælp
0050: Uden administratorrettigheder skal\nQ-Dir ikke installeres. Omdøb blot Q-Dir_Install.exe til Q-Dir.exe.\n \nEller kør en portabel installation!
0051: Pas på
0052: &Kun for denne bruger
0053: Flyt data med træk og slip \n omdøb med [F2]
0054: Ignorer mapper og gennemsynbare
0055: Negativ
0056: Filter
0057: Behøver ikke - Vis alle   [Ctrl+M] eller [Esc]
0058: Indstillinger
0059: Flere systemindstillinger
0060: Som Windows stifinder
0061: Kommentarer, forslag og ideer er velkomne.
0062: Til valg/filtrering - filfilter :(*.bmp,*dll)
0063: Til mobile (Pocket PC) mapper : brug kun kopier, klip og sorter i højrekliksmenuen n!\n indtil fejlen er rettet!
0064: Vælg en mappe til favoritter
0065: Med aktuelt view og vinduesstørrelse
0066: Fejl ved læsning af fil
0067: Fejl ved skrivning til fil
0068: Filter (Indstillinger/Gennemsynsfilter):
0069: Fejl ved skrivning til registry. Admin-rettigheder?
0070: Filtypen (*.qdr) er ikke registreret i systemet!\nRegistrer nu?
0071: Vis altid denne besked
0072: Vis ikke denne besked i dag
0073: Vis ikke denne besked igen
0074: Vis denne besked af og til
0075: Giver ingen mening ;( ! Fejl:
0076: Alle
0077: Klar igen
0078: Sikker?
0079: *Nyt filter
0080: Fra udklipsholder?
0081: Gennemsyn
0082: Gennemstreg
0083: Understreg
0084: Fed
0085: Kursiv
0086: Farve
0087: Filter
0088: Standard
0089: Overblik
0090: Anbefal
0091: Adresselinje
0092: Frem og tilbage
0093: Med mappetræ
0094: Vælg i rulleliste
0095: Husk valgte objekter
0096: Husk visningsmåde (detaljer, miniaturer, ...)
0097: Kolonne og viewindstillinger
0098: Overfør kolonneindstillinger
0099: Gennemsyns-/mappefilter (kun for filtyper zip; cab...)
0100: Valgte objekter
0101: Filer
0102: Mapper
0103: Drev
0104: Rest
0105: Generelt
0106: Farver
0107: Kolonner
0108: Ledig
0109: af
0110: Overfør
0111: Kør Q-Dir
0112: Vis programinfo
0113: For alle brugere
0114: Skrivebord
0115: Programgruppe
0116: Menuen start
0117: Hurtigstartlinje
0118: Ændre
0119: Afbryd
0120: Installer
0121: Installer for
0122: Mappe
0123: Genveje
0124: Programgruppe
0125: Efter installation
0126: Transportabel installation
0127: *** Bemærk! I Vista og XP SP2! Installer ikke direkte fra zip-fil! ***
0128: Slet Q-Dir registreringsnøgler
0129: En række for hver søgemaskine ;-)\nInfo: Pladsholderen '%s' er til søgeudtrykket
0130: Bemærk! Q-Dir kører som transportabelt program.
0131: Dette skal registreres!
0132: (-1) =næste filter kan ændre denne værdi\n#BG=(baggrundsfarve) / #BG-A =(Aktivt view/baggrundsfarve) / #=(Skjult) / #Dir=(Mappe) / #RO=(Kun læse)
0133: Forstørrelsesglas [Alt+L]
0134: Forbindelsesfejl
0135: Nulstil filter - vis alle
0136: Styre i dette view
0137: Deaktiver
0138: Hjælp
0139: Gennemsyn
0140: Opdater
0141: Minimer til systembakke
0142: Skift: Et træ (1x) / Til alle (4x) / Ingen
0143: Fokus på næste valgte emne
0144: Fokus på forrige valgte emne
0145: Q-Dir (Standard med 4 vinduer)
0146: 3-Dir (Et øverst)
0147: 3-Dir (Et nederst)
0148: 2-Dir (Del lodret)
0149: 2-Dir (Del vandret)
0150: 4-Dir (Del lodret)
0151: 4-Dir (Del vandret)
0152: 3-Dir (Del lodret)
0153: 3-Dir (Del vandret)
0154: 3-Dir (Et til venstre)
0155: 3-Dir (Et til højre)
0156: 1-Dir
0157: Højreklik = nulstil
0158: Autojokertegn   'txt' = '*txt*'
0159: Objekt valgt
0160: Objekter valgt
0161: Objekt
0162: Objekter
0163: Flyt valgte til
0164: Kopier valgte til
0165: Internet Info/Søg
0166: Aktivt Q-View
0167: Licensaftale
0168: Jeg accepterer aftalen
0169: Jeg accepterer ikke aftalen
0170: Afbryd
171: Indlæs fra fil
172: Indlæs/genindlæs tekststrenge
173: Brug aktuelle tekststrenge i Q-Dir
175: Vis sprog
176: Autoupdater tekststrenge i Q-Dir
0181: Eksport
0182: Import
0183: Kører, Q-Dir afventer.
Klik eventuelt "Afbryd".
0184: Plads til næste Q-Dir version
0185: Antal
0186: Tekststreng
0187: Gem
0188: sek.
0189: Brug unicode-version efter Windows-XP/2000. Den er mere stabil.
0190: Virker fra næste navigation
0191: Information
0192: Advarsel
0193: Bredde
0194: Systemstandard
0195: Maksimum
0196: Optimeret
0197: Behøver internet-søgning
0198: Programmet skal genstartes
0200: Filter
0201: Filfilter
0202: Kopier sti
0203: Gennemført
0204: Kommandoprompt
0205: Kør...
0206: L&uk ned...
0207: Autoudfør
0208: Autoudfør filter
0209: Foretrukne filter
0210: Programmer
0211: Her kan tilføjes mappegenveje eller programstier til at åbne eller køre. Relativ sti kan også anvendes. Nyttigt ved transportabel brug af Q-Dir. Gemmes i Q-Dir.ini.\n[Navn]=[Sti]=[Parameter]\nEks.: xxx=/XXX/xxx.exe=parameter || eller: xxx=../../xxx/xxx.exe=parameter\neller : USB/Program=%drev%/program/ccc.exe=Parameter\nNy parameter: %sel_files%   , %curdir% , %curdir1% ... %curdir4%
0213: Admin
0220: Quicklinks
0230: Association
0231: Tilføj filassociation ("ext"), der skal åbnes med et program. Nyttigt ved transportabel brug.\n[ext]=[Sti]=[Parameter]\nFor eksempel:\n*.txt;*.ini;*.bat;*.doc;=%drev%/program/xxx.exe=%sel_file%\n%drev%=Q-Dir drev // relativ sti kan også anvendes.
0240: Udskriv
0241: Side
0242: Side(r)
0243: Liggende
0244: Sideopsætning
0245: Udskriftsopsætning
0246: Titel
0247: Tilpas til sidebredde
0248: Tilpas til sidehøjde
0249: Eftersynszoom
0250: Forhold
0251: Ingen printer
0261: Strat slip i ny proces
0262: Start slip i kopi
0270: Navn
0271: Ordner
0272: Vis indstillinger (Delelinje,...)
0273: Med et aktuelle view og vinduesstørrelse
0274: Programvinduets placering
0280: Brugerbestemt overførsel
0281: Vis opsætning
0282: Historie
0283: Valg
0284: Forbliv her
0285: Flyt hertil
0286: Kopier hertil
0287: Luk alle
0288: Luk alle andre
0300: Genopret
0301: Slet
0302: Sletforsinkelse % sek.
0303: Overskriv % gange
0304: Overskriv ledig plads med nul
0305: Sikker sletning ("erase")
0310: Genopret:
Ryd listen (sletter ikke filer).

Slet:
Overskriv mappe og filer med nul og slet.

Overskriv X gange:
Overskriver data X gange med nul.

Sletforsinkelse X sek.:
I forsinkelsesperioden kan sletning standses med [Esc].

Overskriv ledig plads med nul:
Fjerner slettesporene fra harddisken.
0311: Tilføjer filer via træk og slip på dette program eller programikon på skrivebordet. Tast så "Delete". File(r)n(e) overskrives med nul førsletning, så indholdet ikke kan gendannes.
0400: Udfold
0401: 0 niveauer
0402: 1 niveau
0403: 3 niveauer
0404: %s niveauer
0405: Alle niveauer
0406: Indstil kolonner
0407: Ignorer separator
0408: Vis alle kolonner
0409: Flyt kolonner med træk og slip
0410: Indlæs
0411: Gem
0500: Vælg scanning af drev/bibliotek
0501: Efter scanning, kan undermapper let scannes med højre musetast
0502: Hold [Ctrl] nede, hvis bibliotek/drev skal scannes i samme vindue.
0503: Led efter den mistede lagerplads ;)
0504: Luk denne information i menuen "Filer" > "q-dir"
1000: Søg
1001: Indstillinger
1002: Mappe
1003: Medtag filer
1004: Undtag filer
1005: filer at medtage // f.eks.: *.db,*.bak,*.tmp
1006: filer at undtage: // f.eks.: thumbs.db,*.bak
1007: Grupper efter
1008: Filter
1009: Intet filter
1010: Automatisk med overskrift
1011: Automatisk
1012: Automatisk efter indlæsning af data
1013: Gennemsigtigt valg
1014: Kolonneindstillinger
1015: Gruppering
1016: Udforsk
1017: Skan
1018: Søgetid
1019: Fundet
2000: Navn
2001: Størrelse
2002: %
2003: Filer (#)
2004: Mapper (#)
2005: Antal
2006: Sti
2007: Filtypenavn
2008: Søgemåde
2009: Mappe
2010: Navnelængde
2011: Ændret den
2012: Diskstørrelse
2013: Tilgået den
2014: Diskforbrug
3000: Træ-liste
3001: Træ-liste+
3002: Konsol
3003: Filter
200000: &Vindue
200001: &Kaskade
200002: &Taglagt
200003: Taglagt &lodret
1000000: Velkommen
1000001: Ingen hjemmeside
1000002: P. Allan -
1000003: Til dansk af
1000004: Oversættelse
# Multilingual:
Language   Translator Name
1 German  / Deutsch   Nenad Hrg
2 English  / Englisch   Nenad Hrg
3 Polish  / Polski  
4 Traditional-Chinese  / 中國傳統 (台灣)   Danfong Hsieh
5 Italian  / Italiano   Alex Faresin / Sergio Fachin
6 French  / Française   Colok
7 Simplified-Chinese  / 中文(简体)   龙程 dufei22
8 Russian  / Pусский   Игорь Недобой
9 Korean  / 한국의   Kang Min Choul
10 Nederlands  / Dutch   Ton Huisman
11 Turkish  / Türkçe   Kaya Zeren
12 Greek  / Ελληνικά   Γιώργος Γεωργίου
13 Argentinean  / Spanish   Mario Guillermo Macri
14 Slovak  / Slovenský   Sepp Winkler
15 Czech  / Ceský   Dalibor Mašek
16 Japanese  / 日本   dim
17 Danish  / Dansk   P. Allan
18 Brazil  / Portuguese   por Pix
19 Romanian  / Română   Eugen Dobrea
20 Croatian  / Hrvatski   Dragomir Brcan
21 Slovenian  / Slovenski   Vinko Kastelic
22 Finnish  / Suomi   Pentti Virmavaara
23 Arabic  / العربية   Mohamed Bassuny Mohamed
24 Hungarian  / Magyar   szoftverforditasok.hu
25 Ukrainian  / Українська   Hamulyak Mikola
26 Estonian  / Eesti   Vahur Kull


Program Keys: Directories, file, organize, manage, manager, images, move, copy, delete, organize, system, disk, directory structure, documents, disk, tree, file, folder structure, structure, scan, documents, explorer
 
Listed at:
online-tech-tips.com // www.portablefreeware.com // proreviewer.com // freewaregenius.com(*****) // snapfiles.com // punto-informatico.it (IT) // gratuiciel.sylvainm.com // clubic.com (FR) // softpedia.com // dinside.no (NO) // majorgeeks.com // ghacks.net // freeware-guide.com
title="q-dir Software Awards

A good file manager with an amazing Quadro-View technique for Windows.# About # History # Eula # Screenshots # Faq # Download (526 KB) # DE EN # Images+ # Info+
  
Quick-Link's : Preview Filter Folder size Preview PDF Stretch the screen. The PC is slow
Home | Thanks | Contact | Link me | FAQ | English-AV | Impressum | Translate | PayPal | PAD-s
 © 2017 by Nenad Hrg softwareok.desoftwareok.comsoftwareok.eu
0.171
Folder size // Quickly kill ;) // You manage the files and folders with Q-Dir? Why not? // Fonts quick overview // Is your Lcd ready 4 eBay? // Access to more time // Microsoft-Store //