... News | Home | Impressum | Contact | Thank you | Listed at | Link to me

  
   
HOME » Page 1 » ProcessKO 4.08
# About # History # Eula # Help file # Screenshots # Faq # Download (94 KB) # DE EN
Update on: August 11th 2017
Suitable for Microsoft : Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Server 2000-2016, XP, Vista, x64/x32/x86
String List processko: Vietnam  / Vietnamese
Translator: KHƯU GIA SAN

10000: &Trợ giúp
10001: Nhiều phần mềm miễn phí trên SoftwareOK.com
10002: Liên hệ
10003: Câu hỏi thường gặp
10004: Đề nghị ProcessKO
10005: Gửi ProcessKO qua E-Mail
10006: Luôn ở trên cùng
10007: Thu nhỏ xuống khay hệ thống
10010: Thu nhỏ xuống khay hệ thống, khi đóng lại\n[Alt+F4]
10008: Khởi động ProcessKO cùng Windows
10009: T&hoát
10011: Phím nóng kết thúc
10012: Sử dụng [Ctrl + Alt + F4] để kết thúc cửa sổ nền trước
21000: Loại bỏ
21001: Tất cả
21002: Thêm
21003: Từ tập tin
24000: Ngôn ngữ
24001: Deutsch   German
24002: English   Englisch
24003: French   Français
24004: Italian   Italiano
24005: Polnisch   Polski
24006: Czech   Cesk?
24007: Chinese Simplifiled   Chinesisch
24008: Russian   Russki
24009: Brasil   Português
24010: Swedish   Svenska
24011: Nederlands   Dutch
24012: Finnisch   Finnish (Elorju)
24013: Spanish   Español
24014: Chinese traditionell   Chinesisch
24015: Norsk   Norwegian
24016: Magyar   Hungarian
24017: Turkish   Türkçe
24018: Serbian   Serbisch
24019: Arabic   Arabisch
24020: Greek   Hellenic
24021: Romanian   Romana
24022: Slovenian   Slovenski
24023: Indonesian   Bahasa Indonesia
0036: Vui lòng xác nhận các điều khoản chuyên gia;)
0037: Tôi là một chuyên gia và tôi biết tôi đang làm gì!
0038: &Ngay lập tức K.O.
0039: Thông tin
0040: &Yêu thích
0041: Yêu thích
0042: Hiển ProcessKO
0043: Đóng menu này
0044: đôi!
0045: Thêm
0046: &KO hẹn giờ
0047: Tắt
0048: giây.
0049: Lưu trạng thái (bật/tắt)
0050: Không có truy cập
0051: Alt=Chạy\nCtrl=KO bằng đường dẫn\nDefault=KO bằng tên
0052: Kết thúc
0053: Chạy
0060: Với Quyền Admin
0061: Không có Quyền Admin
0062: processko chạy với quyền admin
0063: processko chạy mà không có quyền admin
0064: Quan trọng: Vui lòng sử dụng x64 cho hệ điều hành x64!
0070: Ngay lập tức (tích cực)
0071: Tắt &máy
0072: &Khởi động lại
0073: &Đăng xuất
0074: &Ngủ đông
0075: Chế độ chờ
0076: Giám sát tắt
0080: Bình thường
0081: Khóa máy tính
0082: Tính năng tắt máy qua khay hệ thống
0085: Esc
0086: Hệ thống
0147: Juhuuuu Tôi tìm thấy processko!
0148: Xin chào,

Tôi tìm thấy processko .

.....................................

website: http://SoftwareOK.com
download: http://SoftwareOK.com?Download=processko

0167: Thỏa thuận cấp phép
0168: Tôi chấp nhận các thỏa thuận
0169: Tôi không chấp nhận các thỏa thuận
0170: Hủy bỏ
# Multilingual:
Language   Translator Name
1 English  / Englisch   Nenad Hrg
2 Deutsch  / German   Nenad Hrg
3 Russsch  / Pусский   Рафаэль Хальфиев
4 Swedish  / Svenska   Åke Engelbrektson
5 French  / Française   Serge MANGIN
6 Italian  / Italiano   Fabrizio
7 Brazilian-Portuguese  / Português do Brasil   Mightor
8 Arabic  / العربية   Necbureau
9 Serbian  / Cрпски   OZZII
10 Chinese-Simplified  / 简体 中文   Chas Lee
11 Greek  / Hellenic Ελληνικά   Thanassis Katsageorgis
12 Romanian  / Română   Victor Danciu
13 Slovenian  / Slovenski   Vinko Kastelic
14 Nederlands  / Dutch   William Bouter
15 Bahasa Indonesia  / Indonesian   Arif Waznan
16 Hungarian  / Magyar   Bluestar
17 Polish  / Polski   trurl3
18 Vietnam  / Vietnamese   KHƯU GIA SAN
19 Persian  / زبان فارسی‎   AbdolrezaShafaeiy
20 Czech  / Česky   Miroslav Štěrba
21 Danish Dansk  /   KP
22 Turkish  / Türkçe   Ismail Kopça
23 Chinese Traditional  / 正體中文   Danfong Hsieh


Program Keys: Killer, desktop, Terminator, close, terminate, process, proceses, Prozese, Programe, programs, Hanging, stop, task manager, disable, programmatically, Cancel, program abort, program crashes, applications, application
 
Listed at:     Softwareload.de     ZDNet.de     softpedia.com     freewarefiles.com
descargar programas gratis

# About # History # Eula # Help file # Screenshots # Faq # Download (94 KB) # DE EN
  
Quick-Link's : Optimize your processes. Restore Desktop icons Desktop icon locations
Home | Thanks | Contact | Link me | FAQ | English-AV | Impressum | Translate | PayPal | PAD-s
 © 2017 by Nenad Hrg softwareok.desoftwareok.comsoftwareok.eu
0.077
Help! How to add the print directory feature to Windows Explorer? // ColorConsole : color tablets for your CMD.exe !!! // Print function in Q-Dir // Converts BIN CD/DVD images to ISO CD/DVD images. // Dearest-KO's for fast killing processes or programs! // When a program freezes! Then kill them with ProcessKO // Is your LCD screen OK //